Translation

  • Title of the work :

   Anuvad Ki Kasauti: Samtulyata Ki Pehchan

  • English Translation of the Title :

   Test of Translation –Identficationj of Cognates

  • Name of journal :

   Anushilan

  • Year :

   1998

  • Volume :

   Vol. 5.

  • Page :

   124-127

  • Organisation :

   Central Bureau of Translation, New Delhi

  • Tags :

  • Title of the work :

   Vartman Sandarbh Aur Anuvad

  • English Translation of the Title :

   Translation in Modern context

  • Name of journal :

   Anuvad

  • Year :

   1995

  • Volume :

   No. 84

  • Page :

   36-38

  • Organisation :

   Bhartiya Anuvad Parishad, New Delhi

  • Tags :

  • Title of the work :

   Anuvad Aur Samtulyata Ka Prashna

  • English Translation of the Title :

   Question of Equivalence in Translation

  • Name of journal :

   Anuvad

  • Year :

   1995

  • Volume :

   No. 85

  • Page :

   66-68

  • Organisation :

   Bhartiya Anuvad Parishad, New Delhi

  • Tags :

  • Title of the work :

   A Chronicle of Indian Writings Translated in Bulgarian Language

  • English Translation of the Title :

  • Name of journal :

   Anuvad

  • Year :

   July-Dec. 1992

  • Volume :

   Vol. 72-73

  • Page :

   71-75

  • Organisation :

   Bhartiya Anuvad Parishad, New Delhi

  • Tags :

  • Title of the work :

   Translation: An Isthmus between India and Bulgaria.

  • English Translation of the Title :

  • Name of journal :

   Anuvad.

  • Year :

   July-Dec 1992

  • Volume :

   No. 72-73

  • Page :

   63-70

  • Organisation :

   Bhartiya Anuvad Parishad, New Delhi.

  • Tags :

  • Title of the work :

   Translation of Panchatantra in Bulgarian Language.

  • English Translation of the Title :

  • Name of journal :

   Anuvad

  • Year :

  • Volume :

   Vol. 25. No. 59-60

  • Page :

   5-13

  • Organisation :

   Organisation Bhartiya Anuvad Parishad, New Delhi.

  • Tags :

  • Title of the work :

   Videshi Bhashai Aur Hindi Anuvad: Samasyain Aur Sambhavanain – Bulgarian Bhasha Ke vishista Sandharbna Men.

  • English Translation of the Title :

   Foreign languages and Hindi Translation

  • Name of journal :

   Anuvad

  • Year :

   Jan-March 1984

  • Volume :

   Vol. 28 No.1

  • Page :

   12-19

  • Organisation :

   Bhartiya Anuvad Parishad, New Delhi.

  • Tags :